Bông tai nữ -61BN0618841.01

Sang trọng quý phái, đi làm đi tiệc đi chơi đều phù hợp

Compare

Bông tai nữ: 61BN0618841.01

Tổng trọng lượng: 1.185 chỉ

Trọng lượng đá:  0.62 chỉ

Trọng lượng vàng: 0.565 chỉ

Tiền công: 142.800 đ

Sang trọng quý phái, đi làm đi tiệc đi chơi đều phù hợp