Nhẫn Nam 61NA0618821.01

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 2.801 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.19

Trọng lượng vàng: 2.611 chỉ.

Tiền công: 366.800đ

Danh mục sản phẩm,
Compare