Nhẫn Nam 61NA0618861.03

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 3.579 chỉ

Trọng lượng đá : 0.530

Trọng lượng vàng : 3.049 chỉ

Tiền công : 366800đ

Danh mục sản phẩm,
Compare