Nhẫn Nữ 61NN0617207.02

Hàm lượng vàng : 61%

Trọng lượng vàng: 0.834

Trọng lượng đá: 0.020

Tổng trọng lượng: 0.854

Tiền công: 142.800 đ

Danh mục sản phẩm,
Compare