TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

1. Tuổi vàng

Tất cả các sản phẩm do Công ty Angel Jewelry sản xuất & thương mại đều được kiểm tra xác định tuổi vàng bằng phương pháp huỳnh quang tia x (XRF) bằng máy Goldxpert SDD.

% Hàm lượng vàng (tuổi vàng) được đóng bên trên hoặc bên trong lòng tùy theo cấu trúc của từng sản phẩm.

Công ty Angel Jewelry quy ước ký hiệu từng loại vàng theo tiêu chuẩn quốc tế như sau:

 • Vàng 24K: % Hàm lượng vàng là 99.99%
 • Vàng 18K: % Hàm lượng vàng là 75.00%
 • Vàng 14K: % Hàm lượng vàng là 58.33%
 • Vàng 10K: % Hàm lượng vàng là 41.66%
 • Vàng 09K: % Hàm lượng vàng là 37.50%
 • Vàng 08K: % Hàm lượng vàng là 33.33%

Các loại vàng không nằm trong các ký hiệu trên Công ty ghi nhận theo % Hàm lượng thực tế khi pha chế sản xuất ra sản phẩm.

Các dòng sản phẩm Công ty kinh doanh phổ biến gồm có: vàng 24K, 18K, 61%, 8K

2. Thông tin bao bì sản phẩm

Sản phẩm do Công ty Angel Jewelry sản xuất & thương mại đều phải có đầy đủ các thông số được ghi nhận (đóng) trên bề mặt hoặc trong lòng sản phẩm như sau:

 • Mộc hiệu: ANJ hoặc SVJ
 • Thông số đá (nếu có)
 • % Hàm lượng vàng
 • Ký hiệu nhận biết riêng sản phẩm của Công ty

Khi bán sản phẩm cho khách hàng, Công ty ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến sản phẩm thông qua hóa đơn bán hàng như sau:

 • % Hàm lượng vàng
 • Tổng trọng lượng
 • Trọng lượng vàng
 • Trọng lượng đá
 • Giá vàng tại thời điểm bán