Tuổi vàng là gì và cách đo tuổi vàng?

Tuổi vàng là gì?

Tuổi vàng là cách gọi phổ thông, là đơn vị đo độ tinh khiết của vàng. Với quy ước vàng 10 tuổi là vàng tinh khiết 99,99%. Như vậy vàng 1 tuổi bằng 9,999% tính theo trọng lượng.

Ngoài ra, trong mua bán vàng trang sức hàng ngày các bạn sẽ thường gặp đơn vị Karat (Kara – K), nó được tính bằng lượng vàng tinh khiết có trong trong toàn bộ hợp kim vàng. 1 Kara bằng 1/24 độ tinh khiết tính theo trọng lượng. Vì thế vàng 24K là vàng tinh khiết (99,99%).

Bảng quy đổi giữa tuổi vàng, hàm lượng vàng và kara:

Tuổi vàng Độ tinh khiết (%) Kara
10 tuổi 99,99 24k
9 tuổi 17 91,7 22k
8 tuổi 33 83,3 20k
7 tuổi 50 75,0 18k
6 tuổi 67 66,7 16k
5 tuổi 83 58,3 14k
5 tuổi 50 55,0 12k
4 tuổi 17 41,7 10k
3 tuổi 75 37,5 9k

Trong ngành hoàn kim, người ta thường sử dụng vàng 18k và 22k để làm vàng trang sức. Để trang sức có thêm nhiều màu sắc, các thợ kim hoàn có thể bổ sung thêm bạc (giúp hợp kim vàng có màu lục), đồng (tạo màu đỏ hay hồng), niken (trắng sáng), …

Thêm nữa, đơn vị kara còn được biểu diễn theo độ tinh khiết thang phân nghìn như sau:

Kara Độ tinh khiết thang phần nghìn
24k 999
22k 916
20k 834
18k 750
15k 625
14k 585
10k 417
9k 376
8k 333

Đối với thị trường vàng quốc tế, đơn vị được sử dụng phổ biến là Ounce.

Quy đổi:

1 Ounce = 8,3 chỉ = 31,103gram

Ở Việt Nam chúng ta quen nghe đơn vị chỉ, cây, lượng vàng, …

1 Cây = 1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram

1 Chỉ = 10 phân = 100 ly = 1000 zem = 10000 mi

1 mi = 0,000375 gram.

-Sưu tầm-