Nhẫn Nam 33NA0617178.02

Sku: 33NA0617178.02

Hàm lượng vàng: 33.33%

Trọng lượng vàng: 1.773
Trọng lượng đá: 0.85
Tổng trọng lượng: 2.623
Tiền công: 422.800đ