Nhẫn Nữ 33NN0617215

Sku: 33NN0617215

Trọng lượng vàng: 0.93
Trọng lượng đá: 0.19
Tổng trọng lượng: 1.12
Tiền công: 170.800đ