Nhẫn Nữ 33NN0617217.01

Sku: 33NN0617217.01

Loại vàng: 33.33%

Trọng lượng vàng: 0.625

Trọng lượng đá: 0.23

Tổng trọng lượng: 0.855

Tiền công: 198.800