Mặt Dây Nữ 61MN0518601.01

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 1.181

Trọng lượng đá: 0.034

Tổng trọng lượng: 1.215

Tiền công: 282.800 đ