Nhẫn Nam 61NA0117169

Sku: 61NA0117169

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 2.738

Trọng lượng đá: 0.110

Tổng trọng lượng: 2.848

Tiền công: 506.800đ