Nhẫn Nam 61NA0117177

Sku: 61NA0117177

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 2.888

Trọng lượng đá: 0.75

Tổng trọng lượng: 3.638

Tiền công: 534.800đ