Nhẫn Nữ 61NN0518623.01

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 0.470

Trọng lượng đá: 0.144

Tổng trọng lượng: 0.614

Tiền công: 198.800 đ