Nhẫn Nữ 61NN0518656.01

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 0.813

Trọng lượng đá: 0.089

Tổng trọng lượng: 0.902

Tiền công: 254.800đ