Nhẫn Nữ 61NN0518674.01

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 0.515

Trọng lượng đá: 0.110

Tổng trọng lượng: 0.625

Tiền công: 198.800 đ