Nhẫn Nữ 61NN0518679.01

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 1.718

Trọng lượng đá: 0.230

Tổng trọng lượng: 1.948

Tiền công: 352.800 đ