Nhẫn Nữ 61NN0518680.01

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Trọng lượng vàng: 1.676

Trọng lượng đá: 0.253

Tổng trọng lượng: 1.929

Tiền công: 352.800đ