Vòng Tay 61VN0518242.05

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%

Trọng lượng vàng: 2.256

Trọng lượng đá: 0.025

Tổng trọng lượng: 2.281

Tiền công: 422.800đ