Nhẫn Nam 61NA0818788.21

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%
Tổng trọng lượng : 1.834 chỉ
Trọng lượng đá : 0.25
Trọng lượng vàng : 1.584 chỉ
Tiền công : 226.800đ