Võ Nhẫn Kim Cương 18RFX-414-023

Sku:

Hàm lượng vàng : 75%

Tổng trọng lượng : 1.610 chỉ

Giá bán : 34.497.000 đ