Nhẫn Nữ 61NN0618384.04

Sku:

Hàm lượng vàng : 61%
Tổng trọng lượng : 0.630 chỉ
Trọng lượng đá : 0.190
Trọng lượng vàng : 0.440 chỉ
Tiền công : 205,800 đ