Nhẫn Nam 61NA0618821.04

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 1.835 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.210

Trọng lượng vàng: 1.625 chỉ.

Tiền công: 366.800đ