Nhẫn Nam 61NA0618821.06

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 2.025 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.240

Trọng lượng vàng: 1.785 chỉ.

Tiền công: 366.800đ