Nhẫn Nam 61NA0618821.09

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 3.566 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.750

Trọng lượng vàng: 2.816 chỉ.

Tiền công: 366.800đ