Nhẫn Nữ 61NN0618388.04

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 1.396 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.510

Trọng lượng vàng: 0.886 chỉ.

Tiền công: 296.800đ