Nhẫn Nữ 61NN0618388.05

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 2.046 chỉ.

Trọng lượng đá: 1.180

Trọng lượng vàng: 0.866 chỉ.

Tiền công: 296.800đ