Nhẫn Nữ 61NN0618388.06

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 1.432 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.550

Trọng lượng vàng: 0.882 chỉ.

Tiền công: 296.800đ