Nhẫn Nữ 61NN0618388.12

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 1.771 chỉ.

Trọng lượng đá: 0.840

Trọng lượng vàng: 0.931 chỉ.

Tiền công: 296.800đ