Nhẫn Nữ 61NN0618388.14

Sku:

Hàm lượng vàng: 61.00%

Tổng trọng lượng: 2.081 chỉ.

Trọng lượng đá: 1.190

Trọng lượng vàng: 0.891 chỉ.

Tiền công: 296.800đ