Nhẫn Nữ 61NN0618851.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 0.592 chỉ

Trọng lượng đá : 0.040

Trọng lượng vàng : 0.552 chỉ

Tiền công : 170.800đ