Nhẫn Nữ 61NN0618838.02

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 1.068 chỉ

Trọng lượng đá : 0.210

Trọng lượng vàng : 0.858 chỉ

Tiền công : 233800đ