Nhẫn Nữ 61NN0618855.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 1.343 chỉ

Trọng lượng đá : 0.550

Trọng lượng vàng : 0.793 chỉ

Tiền công : 226800đ