Nhẫn Nam 61NA0618860.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 4.121 chỉ

Trọng lượng đá : 1.260

Trọng lượng vàng : 2.861 chỉ

Tiền công : 366800đ