Nhẫn Nam 61NA0618860.03

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 3.687 chỉ

Trọng lượng đá : 0.960

Trọng lượng vàng : 2.727chỉ

Tiền công : 366800đ