Nhẫn Nam 61NA0618861.02

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 4.329 chỉ

Trọng lượng đá : 1.230

Trọng lượng vàng : 3.099 chỉ

Tiền công : 366800đ