Nhẫn Nam 61NA0618859.02

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 3.009 chỉ

Trọng lượng đá : 0.510

Trọng lượng vàng : 2.499 chỉ

Tiền công : 366800đ