Nhẫn Nam 61NA0618858.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 3.505 chỉ

Trọng lượng đá : 0.570

Trọng lượng vàng : 2.935 chỉ

Tiền công : 366800đ