Nhẫn Nam 61NA0618858.03

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 4.245 chỉ

Trọng lượng đá : 1.330

Trọng lượng vàng : 2.915 chỉ

Tiền công : 366800đ