Nhẫn Nam 61NA0618863.02

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 3.761 chỉ

Trọng lượng đá : 0.860

Trọng lượng vàng : 2.901 chỉ

Tiền công : 450800đ