Nhẫn Nam 61NA0618862.01

Sku:

Hàm lượng vàng : 61.00%

Tổng trọng lượng : 4.731 chỉ

Trọng lượng đá : 0.800

Trọng lượng vàng : 3.931 chỉ

Tiền công : 534800đ